วิธีการชาร์จแบตเตอรี่

ใช้เครื่องชาร์จที่ติดมากับรถยกโดยการเสียบสายชาร์จเมื่อเลิกใช้งานหรือมีสัญญาณเตือนที่รถว่าแบตเตอรี่อ่อน และอย่าปล่อยแบตเตอรี่ที่มีไฟอ่อนไว้โดยไม่ได้ชาร์จเพราะจะทำให้มีผลต่ออายุการใช้งานของแบตเตอรี่

ลักษณะของเครื่องชาร์จที่ติดมากับตัวรถ

จากภาพที่ 1 และภาพที่ 2 จะแสดงให้เห็นกระแสไฟ (A) และแรงเคลื่อน (V) ที่ออกจากเครื่องชาร์จ คือเมื่อเริ่มชาร์จกระแสไฟ (A) จะวิ่งเข้าแบตเตอรี่มาก และค่อยๆ ลดน้อยลงเรื่อยๆ เมื่อแรงเคลื่อนสูงขึ้นจนกระทั่งแบตเตอรี่ไฟเริ่มเต็มประมาณ 80% เครื่องชาร์จจะลดกระแสไฟลงเหลือ ประมาณ 25% ของจำนวนกระแสไฟชาร์จตอนเริ่มต้น ซึ่งการควบคุมนี้สังเกตได้จากเมื่อแบตเตอรี่มีแรงเคลื่อนสู.ขึ้นถึง 57.6V

สำหรับการชาร์จประจำให้บิดสวิตซ์ไปที่ AUTOMATIC เครื่องจะนับเวลาต่ออีก 1 ชั่วโมง หลังจากแบตเตอรี่ มีแรงเคลื่อน 2.4V / CELL และถ้าบิดสวิตซ์ไปที่ EQUALIZING เครื่องจะชาร์จต่ออีก 3-4 ชั่วโมง จึงจะตัดระบบชาร์จ

หมายเหตุ ควรทำ EQUALIZING ทุกสัปดาห์
ข้อควรระวัง อย่าปล่อยให้แบตเตอรี่ไฟหมดนานเกินไปควรตรวจเช็คระดับแรงดันไฟสม่ำสเมอและทำการชาร์จแบตเตอรี่ทันทีเมื่อไฟอ่อน