Others Material Handling

Palletizer

Palletizer เป็นเครื่องจักรสำหรับจัดวางบรรจุภัณฑ์จากสายการผลิตไปบนแผ่นรองบรรจุภัณฑ์ (pallet) รูปแบบการทำงานมีทั้งแบบกึ่งอัตโนมัติและอัตโนมัติ (robotic palletizer)

เราเป็นผู้จัดจำหน่วย palletizer บริษัทฯ มีผู้เชี่ยวชาญการออกแบบให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าและขนาดของสินค้า สอดคล้องกับความต้องการใช้ในปัจจุบันและในอนาคตมากที่สุด ทั้งความเร็วการบำรุงรักษาความสามารถรอบด้านประสิทธิภาพของเครื่องที่สามารถพัฒนาและปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับความต้องการอยู่เสมอและยังเป็นข้อพิสูจน์ด้านประสิทธิภาพ ผลกำไรและความคุ้มค่าให้กับโรงงานหรือสายการผลิต

Stacker & Dispenser Machine

ด้วยสินค้าที่ให้เลือกมากมาย หลากหลายขนาด สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า ประสิทธิภาพในการรับน้ำหนักที่สูงกว่า ความแตกต่างที่เหนือกว่าทั้งด้านวัสดุและ คุณภาพ ความทนทาน และบริการที่รวดเร็ว ราคาคุ้มค่า ทำให้บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามาโดยตลอดอีกทั้งบริษัทฯ มีผู้ให้คำแนะนำ ในการเลือกใช้ Stacker ให้เหมาะสมกับ ขนาด วัสดุ และ สินค้า ของลูกค้า

Dispenser Machine
เราเป็นบริษัทชั้นนำผู้ผลิต การออกแบบและจัดจำหน่าย ระบบ Dispenser Machine ให้สอดคล้องกับระบบการแจกจ่ายและจัดเก็บ เราใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูง มีผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำในการออกแบบ จึงสามารถส่งต่อชิ้นงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย และเราเลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพสูง ทนทาน ในราคาที่ยุติธรรม และบริการที่ดีทำให้ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า